واتر لیز در درمان ریشه

صفحه اصلی > واتر لیز در درمان ریشه

افق های اندو را برای خود گسترش دهید

در زمانی که دندانپزشکان و بیماران با چالش های بیشتری به طور روز به روز رو به رو می شوند، کانال ریشه می تواند یک مورد دشوار برای تجربه باشد ، چنانکه هر متخصص دندانپزشکی می داند ، کانال های ریشه دور بیشتری نسبت به دندان ها وجود دارند که نگه داشتن سلامت آن ها اهمیت فوق العاده ای برای هر کلینیک دندانپزشکی دارد ، در واقع ۷۵ درصد کانال های ریشه درمان شده، در یک درمان عمومی انجام شده اند

لیزر های waterlase به طور موثر با عفونت های اندو در مبارزه است و می تواند ضد عفونی و پاکسازی، باز کردن کانال های کوچک دندانی ، ضد عفونی سازی قبل از جراحی ، پالپوتومی و عملیات ریشه ای ، و حذف لایه اسمیر در کانال را انجام دهد

با استفاده از تیپ های شعاعی اختراع شده برای رسانش انرژی لیزر در محیط ۳۶۰ درجه پرتوزایی مخروطی در کانال ، waterlase می تواند اثری مثبت و نمایشی بر نتایج کلینیکی برای اندو داشته باشد