واتر لیز در درمان ریشه

صفحه اصلی > واتر لیز در درمان ریشه
واترلیزر و درمان ریشه

افق های اندو را برای خود گسترش دهید

در زمانی که دندانپزشکان و بیماران با چالش های بیشتری به طور روز به روز رو به رو می شوند، کانال ریشه می تواند یک مورد دشوار برای تجربه باشد، چنانکه هر متخصص دندانپزشکی می داند ، کانال های ریشه دور بیشتری نسبت به دندان ها وجود دارند که نگه داشتن سلامت آن ها اهمیت فوق العاده ای برای هر کلینیک دندانپزشکی دارد ، در واقع ۷۵ درصد کانال های ریشه درمان شده، در یک درمان عمومی انجام شده اند.

لیزر های waterlase یا واترلیزر ها به طور موثر با عفونت های اندو در مبارزه است و می تواند ضد عفونی و پاکسازی، باز کردن کانال های کوچک دندانی ، ضد عفونی سازی قبل از جراحی ، پالپوتومی و عملیات ریشه ای ، و حذف لایه اسمیر در کانال را انجام دهد

با استفاده از تیپ های شعاعی اختراع شده برای رسانش انرژی واترلیزر در محیط ۳۶۰ درجه پرتوزایی مخروطی در کانال ، waterlase می تواند اثری مثبت و نمایشی بر نتایج کلینیکی برای اندو داشته باشد.

کلینیک دندانپزشکی شفاگستر ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی با کیفیت بالا