جراحی بافت نرم

صفحه اصلی > جراحی بافت نرم

جراحی بافت نرم ساده شده است

تفاوت ها میان لیزر و اسکالپل زمانی که برای رویه های جراحی دهان استفاده می شود به شدت واضح و مبرهن است، در حالیکه اسکالپل ها یک لیست بلند بالا از اثرات فیزیولوژیک و روانی بر بیماران دارند، لیزر های biolase شما را قادر می‌سازد تا سریعا ببرد ، اسکالپ را انجام دهد یا بافت نرم را در زمان مورد نیاز اصلاح کند
در حین رویه های زیادی ، مدیریت بافت نرم میتواند چالش برانگیز باشد اگر این عضو شروع به خونریزی کند یا غیر پیش بینی عمل کند ، با لیزر های biolase رسیدن به هموئستازی و کنترل ناحیه جراحی به آسانی ضربه زدن بر صفحه لمسی از پیش تنظیم شده است ‌.
به راحتی میتوانید از اثرات و عوارض جانبی استفاده از اسکالپ ها یا دیگر تجهیزات برش با روی آوردن به لیزر biolase برای مباحث بافت نرم بپرهیزید