بلیچینگ (سفید کردن)

صفحه اصلی > بلیچینگ (سفید کردن)

بلیچینگ (سفید کردن)

چه کسی نمیخواهد دندانهای سفیدِدرخشان شبیه ستاره ها داشته باشد؟محققین چینی براق کننده ای که در گذشته برای اهداف دیگر استفاده می شد را آزمایش کرده اند و ظاهرا اثر مطلوب را بدون حمله به مینای دندان به دست آورده اند

از غرغره کردن روغن تا نیروی سفید کردن:در دوره ی عکس های سلفی و رسانه های اجتماعی،موضوع سفید کردن دندان امری است که به سرعت درحال پیشرفت و ترقی می باشد.

با وجواینکه دندانپزشکان درمان های خانگی و محصولات در دسترس را توصیه نمی کنند، اما این رسوم به طور فزاینده ای در زمینه ی دندانپزشکی زیبایی در حال توسعه هستند.گرچه سفید کردن حرفه ای به واسطه ی پراکسید هیدروژن از طرف همه ی دندانپزشکان حمایت نمی شود زیرا منتقدین معتقدند باعث آسیب به مینای دندان می شود.

نتایج مطالعات در دانشگاه نانچانگِ چین نشان می دهد که استفاده از دی اکسید تیتانیوم این اثرات جانبیِ نامطلوب را به همراه نخواهد داشت. در این ماده از بیشترین حد رنگدانه ی سفید استفاده شده است که از ان در وسایل آرایشی،پلاستیک،رنگهای دیوار و مواد دارویی استفاده می شود.

برای انجام آزمایشات،تیم چینی مواد را با پلی دُپامین که یک نوع چسب است،تعدیل کردند.در بررسی ذرات نانوتیتانیوم اکساید (به اختصار nano_Tio2 @PDA) اثرات سفیدکننده ی مشابهی را بدون آسیب به مینای دندان نشان داد.برطبق تحقیقات نه تنها ازبین رفتن مواد معدنی دندان مشاهده نشد بلکه اثر آنتی باکتریال نیز داشت.

گرچه درآینده تیتانیوم دی اکسید میتواند واقعا جایگزین هیدروژن پراکسید شود,اما مطالعات منتشر شده در مجله ی ACS Biomaterials Science & Engineering اظهار داشته که استفاده از پراکسید هیدروژن همچنان مشاهده شود. هم اکنون اثرات استفاده از موادبلیچینگ روی ارگانیسم ها شفاف نیست اما مطالعات گسترده مثل گزارش سالیانه ی SMC نشان داده است که استنشاق مواد سفیدکننده کارسینوژن یا سرطان زا می باشد.

اخیرا یک مطالعه ی فرانسوی در مجله ی گزارشات علمی منتشر شده است که بلعِ دهانی مواد سفیدکننده رشد تومورها را بالا میبرد.