آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  

جراحی بافت نرم دهان


اختلال مفصل گیجگاهی فکی

اختلال مفصل گیجگاهی فکی

درمان ​آبسه دندان

درمان ​آبسه دندان

ضایعات حفره دهان همانژیوم

ضایعات حفره دهان همانژیوم

همانژیوم (hemangioma ) به تومورهایی گفته میشود که با تکثیر سریع سلولهای اندوتلیال در اوایل کودکی (نوزادی) شناخته میشود و به دنبال آن به مرور زمان بازگشت به وضعیت طبیعی (involution ) اتفاق می افتد.
اپولیس دهان

اپولیس دهان

فرنكتومى چيست؟ دلايل نياز به اين جراحى و مزاياى كار با ليزر

فرنكتومى چيست؟ دلايل نياز به اين جراحى و مزاياى كار با ليزر

فرنوم پیوند عضلانی بین دو بافت است لیزر بافت نرم، از تبخیر بافت برای برش با انرژی نور انجام می شود. در جراحي لیزري ناراحتی ، درد و خونريزي برای بیمار وجود ندارد. برخی کودکان در حین عمل به خواب میروند
فرنكتومى چيست؟ دلايل نياز به اين جراحى و مزاياى كار با ليزر

فرنكتومى چيست؟ دلايل نياز به اين جراحى و مزاياى كار با ليزر

فرنوم پیوند عضلانی بین دو بافت است لیزر بافت نرم، از تبخیر بافت برای برش با انرژی نور انجام می شود. در جراحي لیزري ناراحتی ، درد و خونريزي برای بیمار وجود ندارد. برخی کودکان در حین عمل به خواب میروند