۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲

ایمپلنت - کاشت دندان


در این ویدیو با روش های جایگزینی دندان از دست رفته توسط پروتز و سایر روش ها آشنایی می شوید

روشهای جایگزینی دندان از دست رفته

روشهای جایگزینی دندان از دست رفته

در این ویدیو با روش های جایگزینی دندان از دست رفته توسط پروتز و سایر روش ها آشنایی می شوید
بهبود وضعیت دندان مصنوعی با استفاده از ایمپلنت

بهبود وضعیت دندان مصنوعی با استفاده از ایمپلنت

فیلم آموزش روشهایی برای بهبود وضعیت دندان مصنوعی با استفاده از ایمپلنت
انیمیشن جراحی جایگذاری ایمپلنت

انیمیشن جراحی جایگذاری ایمپلنت

جراحی جایگذاری ایمپلنت در این عمل بافت لثه در محل خالی دندان که قرار است ایمپلنت جایگذاری شود، برش داده میشود و با دریل محل ایمپلنت سوراخ شده و سپس ایمپلنت در داخل استخوان جایگذاری میشود
روش جایگذاری ایمپلنت Dental implant procedure

روش جایگذاری ایمپلنت Dental implant procedure

روش جایگذاری ایمپلنت - از دریل با مته های در اندازه های مختلف استفاده میشود تا محل قرار گیری ایمپلنت، سوراخ شود. در نهایت آخرین مته که مختص ایمپلنت بیمار طراحی شده است، جایگذاری میشود
مراحل قالب گیری و جایگذاری اباتمنت ایمپلنت

مراحل قالب گیری و جایگذاری اباتمنت ایمپلنت

ایمپلنت، پروتزی است که به وسیله جراحی ، داخل استخوان فک قرار می گیرد و پس از طی مدت زمانی مشخص که استخوان کاملا اطراف آن شکل گرفت ، پروتز روی آن پایه سوار می شود.‏