آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

اصولاً درمان ریشه با هدف حذف باکتری ها، عوامل عفونت زا و چرک و آلودگی های حاصل از آنها از کانال های موجود در ریشه ی دندان صورت می گیرد. در روش سنتی این درمان توسط ابزار سوزنی شکلی به نام فایل که دیواره های کانال اصلی موجود در داخل ریشه ی دندان را می تراشد صورت می گیرد. سپس کانال ریشه توسط مواد ضد عفونی کننده شستشو داده می شود.

درمان ریشه یا روت کانال به کمک لیزر

درمان ریشه (روت کانال)

اصولاً درمان ریشه با هدف حذف باکتری ها، عوامل عفونت زا و چرک و آلودگی های حاصل از آنها از کانال های موجود در ریشه ی دندان صورت می گیرد.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

در روش سنتی این درمان توسط ابزار سوزنی شکلی به نام فایل که دیواره های کانال  اصلی موجود در داخل ریشه ی دندان را می تراشد صورت می گیرد.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

سپس کانال ریشه توسط مواد ضد عفونی کننده شستشو داده می شود.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

اما میکروب ها تا عمق زیادی به دیواره ی کانال ریشه نفوذ می کنند و ریشه پر از لوله ها و کانل های اضافه است که به قدری ظریف هستند که دسترسی فایل و مواد شستشو دهنده به آنها غیر ممکن است.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

بنابراین همیشه پس از درمان ریشه تعدادی از باکتری ها و میکروب های عفونت زا در دیواره ی کانال باقی می مانند که ممکن است مدت ها بعد دوباره ایجاد آبسه و عفونت کنند و درمان ریشه را ناموفق سازند.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

اما درمان کمکی توسط لیزر می تواند کانال های اضافه و تا عمق بسیار زیادی دیواره ی ریشه را استریل و کاملاً عاری از میکروب کند. اشعه ی لیزر از طریق یک فیبر نوری بسیار نازک و ظریف به داخل کانال ریشه تابانده می شود و ریشه و بافت های اطراف آن را کاملاً استریل و ضدعفونی می کند. نکته ی جالب این است که اشعه ی لیزر به هیچ وجه به بافت ها و استخوان اطراف ریشه صدمه نمی زند زیرا در دیواره ی ریشه جذب می شود و نمی تواند از آن خارج شود. البته این درمان باید توسط متخصص صورت گیرد زیرا استفاده از لیزر در داخل ریشه بدون اطلاعات کافی و بدون آگاهی به روش درمان خاص می تواند خطرناک باشد و استخوان را بسوزاند.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

عکس های زیر مراحل درمان یکی از بیماران کلینیک ما را نشان می دهد.

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)

درمان ریشه (روت کانال)