آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
ایمپلنت کودک و نوجوانان

ایمپلنت کودک و نوجوانان

بسیاری از کودکان و نوجوانان دندانهایشان را به دلایل مختلف از جمله حوادث از دست میدهند و نمیتوانند دندان کنده شده خود را به صورتی نگهداری کنند که بتوان دوباره آنها را پیوند زد.

چرا کودکان و نوجوانان نمیتوانند ایمپلنت دندانی دریافت کنند؟
 


 

بسیاری از کودکان و نوجوانان دندانهایشان را به دلایل مختلف از جمله حوادث از دست میدهند و نمیتوانند دندان کنده شده خود را به صورتی نگهداری کنند که بتوان دوباره آنها را پیوند زد.

برای به حداقل رساندن کاهش استخوان، ایمپلنت دندانی معمولا درمانی برای جای دندانهای افتاده است.

متاسفانه ایمپلنت دندانی را تنها پس از رشد کامل فک میتوان جایگذاری کرد. در صورتی که ایمپلنت پیش از اتمام رشد فک جایگذاری شود، ممکن است مانع ادامه رشد فک شده و رشد دندانهای دیگر در جایگاه طبیعی شان، متوقف شود.

از آنجایی که ایمپلنت مستقیما در استخوان کاشته میشود، به سادگی حرکت نمیکند. دندانهای طبیعی میتوانند حرکت کنند چون رباطهای پریودنتال (لثه ای) زنده و فعال دارند که آنها را حرکت میدهد اما ایمپلنت دندانی فاقد چنین توانایی می باشد.

حداقل سن برای دریافت ایمپلنت چقدر است؟

پسرها: حداقل 17 ساله

دخترها: حداقل 14 تا 15 ساله

در این سنین فک تا جایی رشد کرده است که ایمپلنت تاثیری بر رشد آتی آن نخواهد گذاشت.
 


 

چگونه جای دندانی که افتاده است را تا زمان آمادگی برای دریافت ایمپلنت، حفظ کنیم؟

کودکان و نوجوانان احساس بدی نسبت به بی دندانی دارند. ممکن است به خاطر غیر طبیعی بودن ظاهرشان، از موقعیتهای اجتماعی کناره گیری کنند. بنابراین این سوال مطرح میشود که تا فرا رسیدن زمان دریافت ایمپلنت، چه کاری میتوان برای جای خالی دندان انجام داد؟

معمولا دندانپزشک میتواند دندان مصنوعی متشکل از یک دندان درست کند که جای دندان افتاده را پر کند. سپس همین که رشد فک کامل شد، دندانپزشک برای ایمپلنت فضا ایجاد کرده و آن را جایگزین دندان از دست رفته میکند.