آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی

مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی

مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی


مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی

مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی

29 ژوئن 2015 در International and American Associations for Dental Research گزارشی در مورد اولین استفاده از چاپ سه بعدی داربست برای مهندسی بافت پریودنتال در بیمار انسانی همراه با یک مقاله بازبینی در مورد چاپ سه بعدی برای مهندسی بافت دهان و سر و صورت منتشر شد.

این مقالات در
Journal of Dental Research منتشر شده و همه حوزه های تحقیقات بالینی در علوم سر و صورت و دهان و دندان را در بر گرفته است. در مقاله 3D Printed Bioresorbable Scaffold for Periodontal Repair، محققان اولین مورد انسانی درمان نقص بزرگ استخوانی پریودنتال، با استفاده از داربست پلیمر قابل جذب متخص بیمار و فاکتور رشد را گزارش کردند. بیماری که آسیب بافتهای لثه در او شدید تشخیص داده شده بود، برای درمان انتخاب شد. ناحیه تحت درمان به مدت دوازده ماه پس از درمان سالم باقی ماند اما در ماه سیزدهم کار با شکست رو به رو شد. اگر چه این مورد در واقع یک عدم موفقیت در بلند مدت بود، اما مولفان مقاله معتقدند این رویکرد میتواند مطالعات بعدی در مورد نحوه چاپ سه بعدی که بتواند برای ترمیم ناهنجاریهای دندان و سر و صورت مورد استفاده قرار بگیرد را تضمین کند.

مهندسی بافت دهان و دندان با استفاده از چاپ سه بعدی

در مقاله بازبینی با عنوان 3D Bioprinting for Regenerative Dentistry and Craniofacial Tissue Engineering، محققان روشهای زیست چاپ سه بعدی متفاوتی را توصیف میکنند. همچنین آنها به طور خلاصه بیان میکنند چگونه گروههای مختلف مواد زیستی (پلیمرها، هیدروژلها، سرامیکها، کامپوزیتها و توده های سلولی) میتوانند برای ساخت زیستی سه بعدی داربستها و نیز آنالوگهای بافت سر و صورت به کار گرفته شوند.