آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
ونیرهای بدون آماده سازی

ونیرهای بدون آماده سازی

ونیرهای سرامیکی متعددی وجود دارند که بدون نیاز به آماده سازی و یا با حداقل آماده سازی جایگذاری میشوند مانند لومینیرز، دوراتین، ویوانیرز و غیره که در اختیار دندانپزشکان زیبایی که به دنبال جایگزینهای مناسبی برای ونیر پورسلینهای قدیمی هستند و افرادی که باندینگ کامپوزیت برایشان قابل انجام نیست، قرار دارند. همه موارد ونیر، بدون آماده سازی یا با آماده سازی حداقلی نیستند. جایگزینهای بدون آماده سازی ونیر، همانند ونیرهای مرسوم به سطح فیشال (چهره ای) دندان چسبانده میشوند اما استفاده از آنها نیازی به تراشیدن و ساییدن دندان یا برداشتن بافتی از ساختار دندان ندارد فقط در برخی موارد ممکن است نیاز به کاهش بسیار کم سطح دندان وجود داشته باشد.

ونیرهای بدون آماده سازی (No-Prep): لومینیرز، دوراتین، ویوانیرز

 

ونیرهای سرامیکی متعددی وجود دارند که بدون نیاز به آماده سازی و یا با حداقل آماده سازی جایگذاری میشوند مانند لومینیرز، دوراتین، ویوانیرز و غیره که در اختیار دندانپزشکان زیبایی که به دنبال جایگزینهای مناسبی برای ونیر پورسلینهای قدیمی هستند و افرادی که باندینگ کامپوزیت برایشان قابل انجام نیست، قرار دارند. همه موارد ونیر، بدون آماده سازی یا با آماده سازی حداقلی نیستند. جایگزینهای بدون آماده سازی ونیر، همانند ونیرهای مرسوم به سطح فیشال (چهره ای) دندان چسبانده میشوند اما استفاده از آنها نیازی به تراشیدن و ساییدن دندان یا برداشتن بافتی از ساختار دندان ندارد فقط در برخی موارد ممکن است نیاز به کاهش بسیار کم سطح دندان وجود داشته باشد.

شکل- ونیر دوراتین (بدون آماده سازی)

به علاوه مواردی وجود دارد که استفاده از ونیرهای بدون آماده سازی، نیازی به تزریق بی حسی موضعی ندارد و بنابراین این روش سریعتر و راحت تر می باشد.

مقایسه ونیرهای پورسلین با لومینیرز، ویوانیرز، دوراتین و غیره

جایگذاری ونیرهای پورسلین قدیمی معمولا نیاز به برداشتن مقداری از ساختار دندان دارد که گاهی اوقات فراتر از لایه خارجی دندان (مینا) بوده و در نتیجه عمل را غیر قابل بازگشت میکند. امروزه برخی ونیرهای پورسلین در دسترس هستند که آنها را با کمترین تهاجم و حداقل آماده سازی میتوان در دندان جایگذاری کرد.

به علاوه در صورتی که عمل ونیر پورسلین مرسوم معمولا نیاز به بی حسی عمومی دارد، ونیرهای بدون آماده سازی ممکن است اصلا نیازی به این کار نداشته باشند چون روی مینا کار گذاشته میشوند. اگر برنامه بر عدم استفاده از بی حسی باشد، میزان حساسیت بیمار سنجیده میشود.

شکل- ونیر ویوانیرز (بدون آماده سازی)

ونیرهای بدون آماده سازی در موارد زیر انجام میشوند:

دندان لب پر یا ترک خورده

تغییر رنگ بسیار کم دندان

وجود فاصله بین دندانها

تیز بودن دندان، بد شکلی دندان و تا حدی ردیف نبودن آنها

کج بودن جزئی دندان

دندانهای ساییده شده

دندانهای کوچک

باید توجه داشته باشید که لومینیرز و دیگر ونیرهای بدون آماده سازی، برای همه اقدامات دندانپزشکی زیبایی تنها گزینه یا بهترین گزینه نیستند. مثلا اگر چه به ونیر، ارتودنسی فوری نیز گفته میشود و گزینه مناسبی برای دندانهایی که کمی کج هستند به حساب می آید اما برای دندانهایی که به شدت کج یا نامرتب هستند، توصیه نمیشوند. در چنین مواردی دندانپزشک با وجود طولانی تر شدن دوره درمان، براکت یا الاینر توصیه میکند. به علاوه اگر هدف لبخند زیباتر و درخشانتر باشد، دندانپزشک ممکن است ترکیبی از درمانهای خانگی یا داخل مطب را تجویز کند.

یک جایگزین برای ونیر پورسلین، باندینگ کامپوزیت است. علاوه بر لومینیرز، بسیاری از برندهای دیگر غیر تهاجمی یا با حداقل آماده سازی نیز برای ایجاد لبخند زیبا در دسترس هستند از جمله ویوانیرز، دوراتین ونیرز و ... .

شکل- لومینیرز (ونیر بدون آماده سازی)

ملاحظات پیش از درمان

دندانپزشک شما باید وضعیت دندانهای شما را پیش از اتخاذ برنامه درمانی بررسی کند تا مطمئن شود دندانهایتان از نظر بالینی سالم هستند. در مواردی که هزینه، مسئله اول مورد نظر بیمار است و وضعیت بیمار تنها لب پریدگی یا شکستگی کوچکی در یک دندان است، باندینگ کامپوزیت ممکن است گزینه مناسب تری باشد اگر چه کم دوام تر است و بیشتر از ونیر پورسلین مستعد لکه و تغییر رنگ می باشد اما هزینه کمتری داشته و سریعتر انجام میشود.

 

سوال اول ما

جواب اول ما

سوال دوم ما اینه که دندانپزشکی هوشمند هم داریم

من یه سوال دیگه میپرسم رفع زحمت میکنم

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

سوال اول ما

سوال دوم ما اینه که دندانپزشکی هوشمند هم داریم

من یه سوال دیگه میپرسم رفع زحمت میکنم

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx