آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل

در بعضی شرایط خاص کشیدن دندان ها ضروری است. در بسیاری از موارد دندان های عقل و یا آسیاب سوم فضای کافی در فک برای روییدن در محیط دهان در اختیار ندارند و به صورت نهفته یا نیمه نهفته باقی می مانند و یا به صورت کج و خارج از قوس دندانی می رویند.

جراحي دندان عقل

در بعضي شرايط خاص کشيدن دندان ها ضروري است. در بسياري از موارد دندان هاي عقل و يا آسياب سوم فضاي کافي در فک براي روييدن در محيط دهان در اختيار ندارند و به صورت نهفته يا نيمه نهفته باقي مي مانند و يا به صورت کج و خارج از قوس دنداني مي رويند.

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

دندان هاي عقل نهفته ممکن است تورم و درد ايجاد کنند و علاوه بر اين ممکن است باعث ايجاد صدمات غير قابل برگشت به دندان ها، استخوان و لثه اطراف خود شوند و يا کيست و تومورهايي ايجاد کنند که قسمت عمده اي از فک را نابود کند. خارج کردن اين دندان ها نه تنها ضرري ندارد بلکه شديداً توصيه مي شود. دندان هاي عقل براي رژيم غذايي مدرن نسل بشر بي فايده هستند و با تکامل انسان به تدريج حذف مي شوند و در آينده انسان ها بدون دندان آسياب سوم به دنيا خواهند آمد.

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل

البته تنها دندان هاي عقل نيستند که ممکن است دچار نهفتگي شوند بلکه اين اتفاق ممکن است براي تمام دندان ها روي دهد. اين دندان هاي نهفته بايد توسط دندان پزشک متخصص از فک خارج شوند. در کلينيک ما اين عمل توسط پزشکان متخصص بسيار مجرب انجام مي شود و درد و تورم و صدمات حين عمل به استخوان فک به حداقل مي رسد.

در موارد ديگر، اگر ترميم يک دندان بسيار پوسيده و يا شکسته و ترک خورده امکان پذير نباشد و يا اگر درمان ريشه ي يک دندان عفوني دچار شکست شده باشد و عملي و منطقي به نظر نرسد بايد دندان را خارج کرد. دندان هاي بسيار لق که به بيماري لثه دچار هستند يا دندان هايي که کج روييده اند و در جويدن نقشي ايفا نمي کنند نيز کانديد کشيده شدن هستند.

جراحي دندان عقل

جراحي دندان عقل