۰۲۱-۸۸۸۷۵۷۴۱ ۰۹۲۲-۴۰۱۳۲۵۸ ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲

کلینیک دندانپزشکی تهران


آدرس تهران جردن تقاطع جهان کودک (ضلع شمال غربی) پ۶۶ ط۳ واحد۱۰.
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۵۶۹۷ , ۰۲۱۸۸۸۷۵۷۴۱
تلفن همراه : ۰۹۲۲۴۰۱۳۲۵۸

کلینیک دندانپزشکی لبخند آمل


آدرس آمل: آمل میدان قائم جنب اداره آموزش و پرورش ساختمان نگین قائم ط 3
کلینیک دندانپزشکی لبخند آمل
 تلفن تماس: ۰۱۱۴۴۲۳۴۵۰۲