آمل ۰۱۱-۴۴۲۳۴۵۰۲ &nbps &nbps تهران ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢١٦   |   ۰۲۱-٢٦٣٠٩٢٠٧  
ارتودنسی متحرک چیست؟

ارتودنسی متحرک چیست؟

ارتودنسی درمانی است که هدف آن صاف و همراستا کردن دندان‌ها و فکها است. درمان ارتودنسی به کمک وسیله‌ های ارتودنسی انجام می‌شود که ممکن است ثابت و یا غیر ثابت (متحرک) باشند.

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی درمانی است که هدف آن صاف و همراستا کردن دندان‌ها و فکها است. درمان ارتودنسی به کمک وسیله‌ های ارتودنسی انجام می‌شود که ممکن است ثابت و یا غیر ثابت (متحرک) باشند. به این دلیل به آنها متحرک گفته می‌شود که بیمار می‌تواند خودش وسیله را از دهان خارج کند و یا در دهان بگذارد.

 

ارتودنسی متحرک چیست؟

به درمان ارتودنسی که با کمک وسیله غیر ثابت یا متحرک ارتودنسی انجام می‌شود، ارتودنسی متحرک گفته می‌شود. ارتودنسی متحرک ممکن است برای حرکت دادن گروهی از دندانها یا نگه داشتن برخی از دندانها در جای خود و یا تاثیر بر رشد فکها و یا بیرون زدن دندان مورد استفاده قرار بگیرد. گاهی اوقات ارتودنسی متحرک همراه با ارتودنسی ثابت استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که نمی‌توان برای همة مشکلات ارتودنسی، از وسیله‌ های غیر ثابت استفاده کرد. همچنین برنامه ‌ریزی درمانی برای ارتودنسی متحرک نیاز به مهارت و تجربه دارد تا موفقیت ‌آمیز باشد.

از آنجایی‌ که در استفاده یا عدم استفاده از وسیله غیر ثابت ارتودنسی بیمار می‌تواند تصمیم ‌گیری نماید و بنا بر میل خود وسیله را از دهان خارج نماید، تعهد و پایبندی بیمار به استفاده از وسیله و رعایت دستورات ارتودنتیست اهمیت زیادی دارد چرا که در غیر این صورت نتایج مطلوبی حاصل نمی‌شود.

کاربرد ارتودنسی متحرک

کاربردهای ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک در موارد پیچیده درمانی استفاده نمی‌شود بلکه برای حرکت دادن دندان‌ها به مقدار کم و اصلاح مشکلات جزیی بایت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از وسیله‌ های متحرک پرکاربرد در ارتودنسی، ریتینر است. پس از این که دندان‌ها را با کمک براکت ثابت به موقعیت مطلوب رسانید، برای حفظ نتایج درمان و جلوگیری از بازگشت دندان‌ها به موقعیت پیشین، باید مدتی ( مدت زمان دقیق آن را ارتودنتیست مشخص می‌نماید) ریتینر استفاده کنید.

ریتینر هالی یک پلاک متحرک متشکل از پلاستیک و فلز است که برای فک بالا طراحی شده است. هنگامی که ریتینر در دهان قرار دارد، سیم آن بر روی دندانهای جلویی قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید برای دستیابی به نتایج مطلوب حتماً دستورالعمل ارتودنتیست را رعایت کنید. همچنین باید مرتباً ریتینر و دندان‌های خود را پس از هر بار صرف غذا تمیز نمایید.

یک وسیله متحرک ارتودنسی دیگر، الاینر شفاف است که همانند تری، روی دندان قرار گرفته و تمامی آن را احاطه می‌کند. الاینر شفاف یا اینویزالاین به دندان‌ها چسبانده نمی‌شود و هیچ قطعه فلزی ندارد. الاینر شفاف را نیز باید هر بار پس از صرف غذا تمیز نمایید. با هر مرحله پیشرفت در درمان، الاینر عوض می‌شود و الاینر جدیدی دریافت می‌کنید که حرکت بعدی دندان‌ها را هدایت می‌نمایند.

نکات مهم ارتودنسی متحرک

نکته مهم

به خاطر داشته باشید وسیله غیر ثابت ارتودنسی برای اصلاح موارد خفیف مال اکلوژن استفاده می‌شود بنابراین از آن انتظار درمان مشکلات پیچیده ارتودنسی را نداشته باشید. وسیله ارتودنسی غیر ثابت ممکن است پیش از درمان با براکت ثابت، هم‌زمان با آن و یا پس از آن (ریتینر) استفاده شود.

نمونه کار های مرتبط