دکتر علیرضا میرزائی

صفحه اصلی - دکتر علیرضا میرزائی

سوابق تحصیلی و مهارت‌ها

 • فارغ التحصیل دبیرستان:۱۹۹۴
 • دکترای دندانپزشکی:۲۰۰۲
 • دفاع پایان نامه دندانپزشکی عمومی: ژانویه ۲۰۰۲ با نمره ی  A+ با هدایت دکتر غلامحسین رمضانی و با موضوع :
 • مزایا و مضرات mouthwash، کلرهگزیدین و matika
 • فراگیری دوره لیزر در دندانپزشکی در دانشگاه RWTH Aachen 2009-2015
 • دفاع پایان نامه دوره لیزر در دندانپزشکی: September 2015 با نمره ی A، تحت هدایت Proff,Dr Norbert Gutknecht وبا موضوع توانایی حذف لایه ی اسمیر توسط لیزر Er,Cr:YSGG در حفره های دریل شده در ایمپلنت توسط تنظیم های مختلف لیزر: مطالعه ی پایلوت
 • گواهی مربی در WCLI ( موسسه کلینیک جهانی لیزر)در ایالات متحده از سال ۲۰۱۳ تاکنون
 • گواهی مربی در Waled ( آکادمی جهانی مطالعه وتحقیق لیزر) از سال ۲۰۱۵ تاکنون

دکتر علیرضا میرزایی
دندانپزشک عمومی (کارشناس ارشد لیزر در دندانپزشکی)

کارگاه‌های آموزشی

 • کاربرد لیزر اربیم در بیماری های پریودنتال،کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، اصفهان ۲۰۱۶
 • کاربرد لیزر اربیم در جراحی های زیبایی ،کنگره بین المللی پریودنتولوژی، تهران،ایران ۲۰۱۷
 • کارگاه یک روزه ی کاربرد لیزرهای دیود، دوره های مسترشیپ و فالوشیپ دانشگاه RWTH Aachen برگزار شده در ایران از سال ۲۰۱۳ تاکنون
 • کارگاه های چندروزه ی کاربرد لیزرهای اربیم، دوره های مسترشیپ و فالوشیپ دانشگاه RWTH Aachen برگزار شده در ایران از سال ۲۰۱۳ تاکنون
 • کارگاه های چند روزه ی کاربرد لیزرهای دیود در WCLI ایالات متحده از سال ۲۰۱۳ تاکنون.
 • کارگاه های چندروزه ی کاربرد لیزرهای دیود در انستیتو WALED از سال ۲۰۱۵ تاکنون
 • مربی رسمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۰۱۳-۲۰۱۵

سوابق آموزش علمی

  • مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی همدان،از سال ۲۰۱۵ تاکنون
  • مرکز تحقیقات لیزر دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد،از سال ۲۰۱۶ تاکنون
  • مشاور و عضو مرکز تحقیقات لیزردانشگاه علوم پزشکی همدان،از سال ۲۰۱۵ تاکنون
  • مشاور بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران،از سال ۲۰۱۶ تاکنون

ناظر و استاد پایان نامه های عمومی زیر:

 • اثر تابش با طول موج های ۸۱۰و ۹۴۰  نانومتر لیزر دیود با چگالی های انرژی مختلف روی بقا و تکثیر فیبروبلاست های لثه ی انسان
 • اثر ترکیبی لیزر دیود ۹۴۰ نانومتر و سنجش رفتار،علیرغم سنجش محض روی پیشرفت پارامترهای میکروبیولوژیکی پریودنتال
 • اثر مدت زمان اعمال لیزر Er,Cr:YSGG روی مورفولوژی عاج دندان در مطالعات درون این ویترو
 • اثر انواع مختلف لیزر دیود با ضخامت های مختلف فیبر،روی تغییرات دمایی بافت در محیط آزمایشگاه
 • مقایسه تزریق درون مفصلی تریامسینولون واثر تابش ۹۴۰ نانومتر لیزر دیود روی بهبود علائم در بیماران اختلال مفصل تمپوروماندیبولار
 • اثر تابش طول موج ۹۴۰ نانومتر لیزر دیود در قدرت های متفاوت روی شکل کلونی قارچ کاندیدا آلبیکنز
 • مقایسه تغییرات دمایی در بافت به وسیله ی تابش ۳ طول موج مختلف لیزر دیود(۸۱۰,۹۴۰,۹۸۰) درمحیط آزمایشگاه
 • اثر لیزر اربیوم ۲۷۸۰ نانومتر روی کامپوزیت استحکام باند میکروکششی به وسیله ی کاربرد سیستم باندینگ چسبان خودتخت وسیستم باندینگ سراسری:یک مطالعه ی درون اینویترو
 • ارزیابی اثرات فتودینامیک درمانی با طول موج های ۸۱۰ و۹۴۰ نانومتر لیزر روی سیمپلکس نوع ۱ ویروس هرپس،مطالعه ی آزمایشگاهی

فعالیت‌های پژوهشی
مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی

 • مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی معتبر
 • مقایسه ی سطح سرم فولیک اسید در بیماران لیکن پلان دهانی وموضوعات سلامت
 • Mirzaie AR ,2. Hashemi M , 3. Barzegari M , 4. Azizi A*
 • دندانپزشک و عضو مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه همدان
 • دندانپزشک
 • استادیار درماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران
 • استاد گروه پزشکی دهان و دندان،دانشگاه آزاد اسلامی،شعبه ی دندانپزشکی تهران،تهران
 •  Fallah A, Mirzaei A, Gutknecht N, Demneh AS.
 • تاثیرات کلینیکی درمان لیزر با طول موج پایین روی نوروپاتی سوماتوسنسوری پریفرال.لیزر در علم پزشکی.e. 2017;32(3):721-728.
 •  Sadeghi R, Semyari H, Mirzaei A, Sheikhnezhad H, Shanei F, Zohri Z.
 • اثرات لیزر دیود به عنوان یک ابزار کمکی به منظور سنجش وطرح ریزی ریشه روی درمان بیماری های لثه ای مزمن: مقاله ی مروری.J Res Dentomaxillofac Sci. 2017;2 (2) :8-15

سخنرانی در کنگره های بین المللی

 • مقاله ی پذیرفته شده در WFLD 17th . Aachen Germany با موضوع لیزر درمانی با طول موج پایین
 •  -WALED and DGL congress in Berlin 2015 about 3rd. Conference in Berlin,

۲۶-۲۸ November, Berlin:

 •  ۵th WALED congress 22-23 September, Thessaloniki – Greece;
 • ارزیابی توانایی حذف لایه ی اسمیر توسط لیزر Er,Cr:YSGG در حفره های دریل شده در ایمپلنت توسط تنظیم های مختلف لیزر: مطالعه ی پایلوت
 •  ۵th WALED congress 22-23 September, Thessaloniki – Greece;
 • اثرات لیزر دیود باطول موج ۹۴۰ نانومتر همراه با درمان سنجی در مقایسه با سنجش محض ،روی بهبود پارامترهای میکروبیولوژیکی ارزیابی سلامت پریودنتال
 • هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان عمومی ایرانی آگوست ۲۰۱۷ ،تهران : استفاده از طول موج های متفاوت لیزر در درمان پری ایمپلنتایتیس
 • هفدهمین کنگره بین المللی پریودنتولوژی در ایران اکتبر ۲۰۱۷، تهران: جراحی زنده ( جراحی تاج طویل) با لیزر Er,Cr: YSGG

استاد راهنمای پایان‌نامه‌های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد

 • Fallah A, Mirzaei A, Gutknecht N, Demneh AS.
 • تاثیرات کلینیکی درمان لیزر با طول موج پایین روی نوروپاتی سوماتوسنسوری پریفرال.لیزر در علم پزشکی.e. 2017;32(3):721-728.
 •  Sadeghi R, Semyari H, Mirzaei A, Sheikhnezhad H, Shanei F, Zohri Z.
 • اثرات لیزر دیود به عنوان یک ابزار کمکی به منظور سنجش وطرح ریزی ریشه روی درمان بیماری های لثه ای مزمن: مقاله ی مروری.J Res Dentomaxillofac Sci. 2017;2 (2) :8-15

کتاب‌های چاپ شده

 • ترجمه ی “اصول پزشکی ودندانپزشکی لیزرها” نوشته ی دکتر Rene
 • ترجمه ی” لیزر در دندانپزشکی ترمیمی” نوشته ی Giovanni olive

سوابق اجرایی

 • رئیس کلینیک دندانپزشکی وزارت علوم،تحقیقات و تکنولوژی ۲۰۰۹_۲۰۱۱
 • رئیس کلینیک دندانپزشکی لبخند،آمل،ایران، از سال ۲۰۱۷ تاکنون
 • همکار و سخنگو در بخش لیزر دانشگاه Aachen
 • مربی تایید شده در موسسه لیزر پزشکی جهانی در ایالات متحده
 • مربی تایید شده در آکادمی جهانی آموزش و تحقیقات لیزر دندانپزشکی در ایران
 • عضو مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی همدان،از سال ۲۰۱۶ تاکنون