دندانپزشکی میکروسکوپی

صفحه اصلی - دندانپزشکی میکروسکوپی

میکرودنتیستری چیست؟

امروزه دندانپزشکی کلینیکال با استفاده از دید بزرگنمایی ضروری و مهم به حساب می آید وحتی در بعضی مراکز دانشگاهی استفاده از انواعی دید بزرگنمایی برای دانشجویان ضروری است.
فواید استفاده از دید بزرگنمایی شامل موارد زیر می باشد:
دقت
دید بهتر
نور زیاد

استفاده از میکروسکوپ سبب افزایش دقت در دندانپزشکی می شود.

دقت در حاشیه های پرشدگی(جاییکه مواد پر کننده وارد دندان می شود)،بسیار به کیفیت و ماندگاری پرشدگی دندان بستگی دارد.
دید بررگنمایی در توانایی ازبین بردن پوسیدگی ها به طور موفقیت آمیز بسیار مفید و غیرقابل انکار می باشد ومحل کرم خوردگی ایجاد شده را به طور صحیح مشخص می کند.

استفاده از میکروسکوپ دید بهتر و روشنایی بیشتری را دراختیار دندانپزشک قرار می دهد.

دید خوب و روشنایی زیاد،به شدت در کار ما ضروری می باشد.
برخلاف لوپ ها( دوربین های دوچشمی که روی عینک قرار داده می شود ویا به وسیله ی یک بند اطراف سر قرار می گیرد و بزرگنمایی های مختلفی را برای بیننده فراهم می کند) میکروسکوپ های جراحی، به لحاظ تامین روشنایی و بزرگنمایی های مختلف به طرز شگفت انگیزی می باشند.

چرا Tony به میکروسکوپ جراحی خودش علاقه دارد؟

این امر کاملا مشخصه که من به میکروسکوپ جراحی خود علاقه داشته و به آن به عنوان یکی از ابزارهای کاملا مهم برای به دست آوردن بهترین و محتاط ترین نتایج نگاه می کنم‌.و به همین دلیل در جراحی های دندانپزشکی به منظور افزایش دقت و کیفیت در این قسمت از تجهیزات سرمایه گذاری کرده ام .
گاهی به شوخی به بیمارانم می‌گویم که بهترین نکته در میکروسکوپ این است که شما می توانید همه چیز را ببیند و دقیقا بدترین نکته هم در این باره این است که شما می توانید همه چیز را ببینید!
این یعنی کوچکترین اشتباهی در دندانپزشکیِ شما به راحتی قابل تشخیص است،بیشتر از ده سال است که از میکروسکوپ دندان استفاده میکنم و معتقدم این وسیله کار شما را دقیق تر خواهد کرد.
به محض انتشار این مطلب در قسمت دیگری از وب سایت، متوجه شدم که متخصصین اندودنتیست حداقل استانداردها را برای درمان کانال ریشه لحاظ می کردند که این موضوع ضرورت توجه و استفاده از میکروسکوپ دندانپزشکی را می رساند.

error: Content is protected !!