تکنولوژی جهانی سیرونا

صفحه اصلی - تکنولوژی جهانی سیرونا

دندانپزشکی یک روزه

سِرِک (CEREC ) راه حل بسیار کارآمد و زیبا برای تمامی ترمیم‌های دندانی سرامیکی است که برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده یا به عنوان بخشی از ترمیم دیگر مانند روکش یا بریج دندان و یا زیبایی دندان‌ها استفاده می‌شود. سِرِک (CEREC ) راه حل بسیار کارآمد و زیبا برای تمامی ترمیم‌های دندانی سرامیکی است که برای ترمیم دندان‌های آسیب دیده یا به عنوان بخشی از ترمیم دیگر مانند روکش یا بریج دندان و یا زیبایی دندان‌ها استفاده می‌شود. این ترمیم‌های دندانی بسیار شبیه دندان طبیعی بود و بسیار بادوام و مقاوم هستند. در سِرِک از تکنولوژی کد / کم و برای طراحی ترمیم‌های سه‌ بعدی استفاده می‌شود تا از آن برای تراشکاری روکش دندان از یک تکه سرامیک یکدست، بهره برده شود. تمامی این مراحل تنها ظرف یک جلسه در مطب دندانپزشکی قابل انجام است.

واژه سرک (CEREC ) مخفف اصطلاحات زیر بوده و در واقع همراه با این ویژگی‌ها می‌باشد:

  1. بر روی صندلی دندانپزشکی (Chairside) – این تکنولوژی در حالی کار خود را انجام می‌دهد که شما بر روی صندلی دندانپزشکی نشسته‌ اید و نیازی نیست به منزل بروید.
  2. اقتصادی (Economical) – این تکنیک هم از نظر صرفه‌ جویی در زمان شما و هم دندان‌پزشک شما، مقرون به صرفه است.
  3. ترمیمها (Restorations) – در این ترمیمها، زیبایی طبیعی به دندان‌ها بازگردانده شده و عملکرد و استحکام آن‌ها بازسازی می‌شود.
  4. زیبایی (Esthetic) – ترمیم‌های ساخته شده در سرک بدون هر گونه قطعات فلزی بوده و همه آنها کاملاً شبیه دندان‌های طبیعی خودتان است.
  5. سرامیک (Ceramic)- برای ساخت ترمیم در این روش از بلوک‌های سرامیکی بسیار محکم و مقاوم استفاده می‌شود که ساختاری شبیه دندان طبیعی دارند.

سرک تکنولوژی کد / کم است که ترمیم دندان‌های آسیب دیده، ساخت روکش ، تعویض پرشدگی آمالگام با اینلی یا آنلی  سرامیکی و یا طراحی لبخند را ظرف یک ساعت حضور در مطب دندانپزشکی، امکان پذیر نموده است. بنابراین نیازی نیست برای این درمان‌ها دو یا چند مرتبه به دندانپزشک مراجعه کنید بلکه تنها ظرف یک روز و یک جلسه کار تمام می‌شود.

واژه سرک (CEREC ) مخفف اصطلاحات زیر بوده و در واقع همراه با این ویژگی‌ها می‌باشد:

  1. بر روی صندلی دندانپزشکی (Chairside) – این تکنولوژی در حالی کار خود را انجام می‌دهد که شما بر روی صندلی دندانپزشکی نشسته‌ اید و نیازی نیست به منزل بروید.
  2. اقتصادی (Economical) – این تکنیک هم از نظر صرفه‌ جویی در زمان شما و هم دندان‌پزشک شما، مقرون به صرفه است.
  3. ترمیمها (Restorations) – در این ترمیمها، زیبایی طبیعی به دندان‌ها بازگردانده شده و عملکرد و استحکام آن‌ها بازسازی می‌شود.
  4. زیبایی (Esthetic) – ترمیم‌های ساخته شده در سرک بدون هر گونه قطعات فلزی بوده و همه آنها کاملاً شبیه دندان‌های طبیعی خودتان است.
  5. سرامیک (Ceramic)- برای ساخت ترمیم در این روش از بلوک‌های سرامیکی بسیار محکم و مقاوم استفاده می‌شود که ساختاری شبیه دندان طبیعی دارند.

سرک تکنولوژی کد / کم است که ترمیم دندان‌های آسیب دیده، ساخت روکش ، تعویض پرشدگی آمالگام با اینلی یا آنلی  سرامیکی و یا طراحی لبخند را ظرف یک ساعت حضور در مطب دندانپزشکی، امکان پذیر نموده است. بنابراین نیازی نیست برای این درمان‌ها دو یا چند مرتبه به دندانپزشک مراجعه کنید بلکه تنها ظرف یک روز و یک جلسه کار تمام می‌شود.

error: Content is protected !!